Bättre testförberedelser för ett bättre ACT-läsresultat

Har du svårigheter med ditt testförberedande för ACT-läsning? I så fall är du inte ensam. Många testtagare klagar över att få en låg poäng på 14-24 i det här ämnet när de borde uppnå 26 eller mer för att få tillträde till sina valda högskolor. Om du planerar att anmäla dig till ett humaniora, engelska eller kommunikationsprogram på högskolan, borde du acce ACT Reading. Tror inte att du kan komma undan med det om du är intresserad av att driva vetenskap antingen. Du måste visa dina kunskaper i läsning trots att din målhögskola vill veta att du kan bearbeta komplicerade texter samtidigt. Här är 10 värdefulla tips för att förbättra din poäng i ACT Reading.

  1. Läs frågorna först. Du får mer avancerad kunskap om vad som står i passagen om du gör detta. Tänk på att läsningstestet är en strikt tidsbestämd test, så du måste fokusera på nödvändiga punkter i passagen. I grund och botten bör du läsa frågorna först och hitta svaren i avsnittet.
  2. Bli inte avskräckt, men var en expert. I ACT-läsningstestet presenteras fyra passager om ämnena naturvetenskap, samhällsvetenskap, litteratur och humaniora. Testa testet även om vissa av dessa ämnen kan vara okända för dig. Låt dig inte skrämmas eftersom dessa texter har utformats för att passa din nivå. Om du tillämpar rätt färdigheter kommer du att kunna komma igenom, det är därför det är meningsfullt att ta ACT-läsningstest under din testförberedelse.
  3. Läs hela avsnittet om läsningstestämnet. Även om du bör läsa frågorna först, missa inte att läsa hela avsnittet också. Kom ihåg att du måste hitta sammanhang ledtrådar i passagen för att kunna överensstämma med dem de frågor du stött på.
  4. Ta bort ett eller ett par svarval i testfrågorna. När du fortsätter med att hitta rätt svar måste du eliminera ett eller två svarval. Var försiktig med svar som ser bra formulerade och skrivna men är nonsensiska. Utrota dem efter ditt val.
  5. Leta efter raderna i avsnittet som hänvisar till frågorna. Anlita till rätt svar genom att hänvisa till raderna i avsnittet som hänför sig till frågorna. Ditt minne kommer att fungera till din fördel i detta fall.
  6. Välj det lämpligaste svaret. Hoppa över jargong eller hög falutinspråk. Håll fast vid att välja svar som är vettigt och relaterar till frågan.
  7. Bekanta dig med ACT Reading-poängsystemet. Du kommer inte att bli straffad för att du har valt fel svar i det här testämnet, så lämna inte ett objekt tomt.
  8. Var medveten om strukturen för testämnet. Det finns fyra passager i ACT-läsningstestet, och de handlar om ämnen Prosa Fiction, följt av socialvetenskap, därefter humaniora och naturvetenskap (i exakt ordning). Var och en av dem följs av 10 (flervals) frågor, var och en av dem innehåller fyra svarval. Arbeta med det ämne du tycker är lättast så att du kan maximera den tilldelade tidsgränsen.
  9. Använd de rätta metoderna för att ta ACT-testämnet. Skriv ner anteckningar efter att ha läst varje stycke och dechiffrera ämnet och syftet med den avsnitt som presenteras. Vilka yttranden nämns? Vilka är karaktärerna? Läs frågorna så att du kan få tips om att hitta rätt svar.
  10. Förstå vilka typer av frågor som används i testet. Det är främst frågorna om "Huvudidé" som ställer om hela passagen, "Inferens" -frågor som ställer dig om din förståelse för en idé som antyds implicit. "Detaljer" -frågor testar dina färdigheter i att dechiffrera specifika delar. "Ordförråd" -frågor ställer om ord som används i texten och "Funktions" -frågor ställer specifika aspekter av passagen.

Använd en pedagogisk resurs som kommer att orientera och vägleda dig om vad du kan förvänta dig i ACT-läsningstestet så att du kan göra ditt bästa och förbättra ditt poäng.