Kontakta författare

Det finns många läror i buddhismen som är avsedda att hjälpa människor att leva ett bättre liv, bland dem har vi de fyra ädla sanningarna, en av kärnlärorna från Gautama Buddha, den främsta skaparen av den buddhistiska religionen.

Dessa fyra sanningar har en djup betydelse och används som en filosofisk inställning till praktiken av yoga och livet i allmänhet. Dess mål är att vägleda människor genom de problem och svåra situationer de lever genom varje dag.

Dessa koncept hjälper människor att möta och övervinna ett stort antal svårigheter, svårigheter och hinder som finns i våra personliga liv, och de lyckas göra detta genom att tillämpa enkla och effektiva principer.

Nedan är huvudelementen i de fyra ädla sanningarna.

1. Den lidande (Dukkha)

Dukkha är relaterad till allt som anses vara obehagligt och smärtsamt och som orsakar fysisk eller mental smärta, missnöje, stress eller andra negativa känslor. Denna sanning omfattar också människors starka önskan att få något ouppnåeligt.

Lidande kan orsakas av materiella föremål, såsom pengar, mat, ett hus, en bil eller av immateriella föremål, som kärlek, vänskap, respekt och social status. Alla dessa önskningar leder till roten till negativa känslor och känslor hos en person. I den buddhistiska religionen orsakas dessa känslor oftast av tre laster:

  1. Okunnighet
  2. Anknytning
  3. Motvilja

Enligt många kan Dukkha orsakas av lycka och lidande. Ett exempel på Dukkha som kommer från lycka är en person som får en befordran på sitt jobb, bara för att upptäcka att företaget är i konkurs och att han snart kommer att vara arbetslös, vilket får honom att känna frustrerad och arg.

Ett exempel på Dukkha som kommer från lidande är en person som för närvarande är sjuk och inte har tillräckligt med pengar för att täcka sina medicinska räkningar för behandling. Detta gör att personen känner sig hopplös och desperat.

2. Orsaken till lidande (Samudaya)

Samudaya säger att lidande inte sker av en slump, och orsaken till detta ligger inom våra sinnen. Enligt Karma resulterar våra negativa handlingar i mer negativa handlingar.

3. Slutet av lidande (Nirhodha)

Denna sanning fokuserar på att avsluta lidandet och de negativa känslorna som påverkar människors sinne, vilket ger dem andlig fred och upplysning. Enligt buddhistisk filosofi är det slutliga målet att avsluta lidande och uppnå nirvana, en stat som överskrider lidande så att man kan uppnå ultimat fred.

4. Vägen ur lidande (Magga)

Målet med denna sanning är att flytta oss bort från alla negativa tankar och handlingar som orsakar lidande, vilket gör att människor kan ersätta negativa energier med positiva energier för att få ett starkare och hälsosammare mentalt tillstånd.

Magga kan hjälpa oss att undvika att lida igen genom att göra det som är bra och meningsfullt i vårt liv. Det uppmuntrar också människor att kasta bort alla dåliga vanor och ohälsosamma tankar som kan påverka dem på ett negativt sätt.

Inom denna väg finns det något som kallas den åttafaldiga vägen. Denna lärande från talar om huvudprinciperna för att leva ett bra liv och fungerar som en läran och vägledning för människor att gå den väg som leder ut av lidande.

Åttfaldig väg

Den åttafaldiga vägen fokuserar på tre huvudprinciper. Dessa är:

  • Moralisk dygd
  • Meditation
  • Insikt och visdom

I dessa principer kan vi hitta alla de olika elementen i den åttafaldiga vägen. Tabellen nedan visar förhållandet mellan de tre huvudprinciperna och de åtta elementen.

DivisionBeståndsdelar av åttofaldsbanan
Moralisk dygdRätt tal, rätt åtgärder, rätt livsmöjlighet
SinneRätt ansträngning, rätt medvetenhet, rätt koncentration
VisdomRight View, Right intention

Dessa delar jämförs ofta med de tio buden i Bibeln med flera likheter, men de är inte desamma. Den åttafaldiga vägen är inte tänkt att följas i en specifik ordning, vilket gör dem mycket flexibla och ger dem möjlighet att samverka med varandra utan problem.

På grund av detta kan studenter av buddhismen tillämpa dessa regler i alla typer av situationer och kan använda dem för att hitta en lösning för olika slags problem.

De fyra ädla sanningarna är ett kraftfullt sätt för människor att erövra smärta och svårigheter de kan uppleva i sitt liv. Genom att studera och lära sig dessa fyra principer kan människor förstå orsakerna till att de känner sig så irriterade och hitta ett sätt att övervinna dessa känslor. Genom de fyra ädla sanningarna kan vem som helst uppnå en känsla av balans och harmoni i sitt liv.