Kontakta författare

Här kommer du att visa ut C-formens område och omkrets. AC-form är en sammansatt form som består av 3 rektanglar. Se till att du vet hur du hittar området och omkretsen för en L-form innan du försöker den här lektionen om C-former.

För att uträtta C-formens omkrets först måste du räkna ut de sidor som saknas runt C-formen. När detta är gjort ska du lägga till alla sidolängder för att ge C-formens omkrets.

Att hitta området med en C-form är lite svårare än att träna omkretsen. Du måste dela upp C-formen i tre rektanglar. Detta kan göras på två sätt - men båda sätten ger dig samma svar. Nästa sak att göra är att räkna ut området med de tre rektanglarna som du har skapat. Området för varje rektangel kan beräknas genom att multiplicera de två sidolängderna på varje rektangel tillsammans. Se till att du väljer rätt sidolängder för varje rektangel. När området för varje rektangel har hittats, hitta det totala området för C-formen genom att summera områdena för alla 3 rektanglar.

Låt oss ta en titt på ett exempel.

Träna ut området med denna C-form:

Låt oss hitta omkretsen först. Det finns bara en sidolängd som saknas som kan hittas genom att subtrahera de två 3m längderna från den totala höjden på 12m:

12 - 3 - 3 = 6m

Allt du behöver göra nu är att lägga till alla sidolängder:

12 + 3 + 7 + 6 + 10 + 3 + 15 + 12 = 68m

För att beräkna arean för C-formen, dela C-formen i 3 rektanglar:

Rektangelns 1 område kan hittas genom att multiplicera de två sidolängderna tillsammans:

12 3 = 36 m

Bredden på rektangel 2 saknas, detta kan hittas genom att träna 15 10 = 5 m eller 12 7 = 5m. Så området med rektangel 2 är:

5 6 = 30 m

Slutligen, räkna ut området med rektangel 3 genom att multiplicera de två sidolängderna tillsammans:

15 3 = 45 m

Så den totala ytan för formen av förening C är:

36 + 30 + 45 = 111 m .

Så omkretsen av C-formen är 68m och området för C-formen är 111 m .

Om du tycker att det är svårt kan du titta på dessa:

Sammansatta former. Hur man hittar området med en L-form.