Henry Clay talar om kompromissen 1850 på senatgolvet

Anslutningen

När det gäller historien är vissa saker inte lika svåra och vita som de kan verka vara. Som med alla krig kan du analysera orsakerna till inbördeskriget i flera år och fortfarande inte komma fram till en konkret slutsats om vad som verkligen skapade branden. Troligen började separationen av unionen decennier innan, då Nord och Syd började utveckla tydligt olika ekonomier, idéer och personliga övertygelser. Jag tror absolut att kompromissen 1850, som inträffade elva år före inbördeskrigets början, ledde till unionens uppbrott 1860. Jag har funnit att de dokument jag studerade inte bara stöder mig i min tro, men ge min ståndpunkt mer skäl än jag tidigare trott att finns.

Vad var kompromissen 1850?

Först och främst är det kritiskt för mig att illustrera vad kompromissen från 1850 faktiskt var. Kompromissen infördes av Henry Clay för att lugna spänningarna mellan norr och söder och förena dem mer än någonsin tidigare. Det slutade göra tvärtom. I kompromissen lovades Norden Kalifornien som en fri stat och ett förbud mot slavhandeln i Washington DC (du kan fortfarande äga slavar). Å andra sidan fick söderna en mycket effektivare fugitiv slavlag, känd som Bloodhound Bill, och en del mark i Texas för att utveckla en järnväg. I slutändan gynnade Norden uppenbarligen det mest eftersom det lutade balansen mellan fria och slavstater till free -sidan, och de nya flyktiga slavlagarna genomfördes ännu en gång inte på grund av införandet av personliga frihetslagar för slavar. I slutändan köpte det också norrtiden för att bygga upp resurser före inbördeskriget.

En karta över hur staterna delades upp från kompromissen

North vs South

Det är viktigt att notera att olika åsikter om slaveri inte var de enda saker som skilde norr från söder. En stark känsla av snitt, som hade börjat brygga decennier innan, började toppa. Det verkar som om James Knox Polk försökte försäkra det amerikanska folket tvärtom när han sa "Det ovärderliga värdet av vår förbundsförening känns och erkänns av alla." 1845, men vid den tiden var det mycket för sent. Vid den tidpunkten sprattes arv från arv över staterna, och människor var redo att agera. Förutom sektionerna bildades också starka åsikter om slaveri. 1854 sa William Lloyd otydligt ”Varje slav är en stulen man; varje slavhållare är en man stjäler ”. Kompromissen 1850 fick människor att känna att deras "fackförening" faktiskt var två styrkor, norr och söder, som kämpade för varje skrot av laglig mark de kunde få tag på.

Problem med kompromissen

Frågan om återvändande slavar och lagar om personlig frihet för slavar var lika mycket av en religiös fråga som den var en politisk. En av de främsta orsakerna till att kompromissen 1850 slutade vara så partisk mot norr var att personliga frihetslagarna utvecklades och Bloodhound Bill inte genomfördes. År 1850 hänvisade Daniel Webster till norr när han sa "De har tagit tag i den religiösa känslan i den delen av landet, eftersom de mer eller mindre har tagit tag i den religiösa känslan av en betydande del av mänskligheten". Detta visar att skillnaderna mellan norr och söder inte bara berodde på politisk politik, de berodde också på olika religiösa tolkningar.

Ett tecken som varnar flyktiga slavar

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis anser jag absolut att kompromiset 1850 var en viktig orsak till unionens uppbrott 1860. Kompromissen ökade avsevärt avsnittet och förstärkte både Nord- och Södra argument mot den andra. Det ledde också till en åtskillnad i religiösa tolkningar av regionerna, och uppenbarligen trosuppfattningar om slaveri i moralisk synvinkel. När jag ser tillbaka på hur kompromissen så småningom lyckades verkar det som om det var oundvikligt att det skulle bli stor konflikt. Lektionen jag har fått genom att studera kompromissen är enkel: få människor är villiga att kompromissa med sina övertygelser, och många tar inte det vänligt när du försöker tvinga dem.

Kompromissen 1850 för Dummies

Tror du att kompromissen 1850 direkt orsakade inbördeskriget?

  • abolutely
  • Inte en chans
  • Kanske
Se resultat