Kontakta författare

Om vinklarna i en triangel anges som algebra (vanligtvis i termer av x), och du ombeds att ta reda på storleken på varje vinkel, kan du följa dessa tre enkla steg för att hitta alla vinklarna.

Steg 1

Lägg till de 3 vinklar som ges och förenkla uttrycket.

Steg 2

Förvandla uttrycket från steg 1 till en ekvation genom att göra det lika med 180 (eftersom vinklarna i en triangel lägger till 180 . När detta är gjort kan du lösa ekvationen för att hitta värdet på x.

Steg 3

När x har hittats kan storleken på varje vinkel beräknas genom att ersätta x tillbaka i varje vinkel.

Exempel 1

Räkna ut storleken på varje vinkel i denna triangel.

Steg 1

Lägg till de 3 vinklar som ges och förenkla uttrycket.

6x + 4x + 2x = 12x

Steg 2

Vänd uttrycket från steg 1 till en ekvation genom att göra det lika med 180⁰ (eftersom vinklarna i en triangel lägger till 180 to. När detta är gjort kan du lösa ekvationen för att hitta värdet på x.

12x = 180

x = 180 ÷ 12

x = 15⁰

Steg 3

När x har hittats kan storleken på varje vinkel beräknas genom att ersätta x tillbaka i varje vinkel.

Börjar med den minsta vinkeln först får du:

2x = 2 × 15 = 30⁰

4x = 4 × 15 = 60⁰

6x = 6 × 15 = 90⁰

Låt oss titta på ett svårare exempel.

Exempel 2

Räkna ut storleken på varje vinkel i denna triangel.

Steg 1

Lägg till de 3 vinklar som ges och förenkla uttrycket.

x + 10 + 2x + 20 + 2x - 5

= 5x + 25

Steg 2

Vänd uttrycket från steg 1 till en ekvation genom att göra det lika med 180⁰ (eftersom vinklarna i en triangel lägger till 180 to. När detta är gjort kan du lösa ekvationen för att hitta värdet på x.

5x + 25 = 180

5x = 180 - 25

5x = 155

x = 155 ÷ 5

x = 31⁰

Steg 3

När x har hittats kan storleken på varje vinkel beräknas genom att ersätta x tillbaka i varje vinkel.

Börjar med den minsta vinkeln först får du:

x + 10 = 31 + 10 = 41⁰

2x - 5 = 2 × 31 - 5 = 57⁰

2x + 20 = 2 × 31 + 20 = 82⁰

Texas Instruments TI-30X IIS 2-line Scientific Calculator, Pink Texas Instruments TI-30X IIS 2-line Scientific Calculator, Pink Köp nu