Vad utgör Tortious Assault?

Även om formuleringarna kan skilja sig något i olika texter, definieras övergrepp i allmänhet som avsiktligt att införa en klagande en rimlig oro för en omedelbar skadlig eller kränkande kontakt. Käranden måste, till en domstol tillfredsställelse, visa att vart och ett av dessa delar har uppfyllts av svarandens beteende.

En viktig komplikation av skadeståndslagstiftningen för dem som börjar studien är dess användning av ord som distribueras i det dagliga samtalet, omvandlat tillräckligt för att generera en viss förvirring när de används i skamliga termer.

Ordet förståelse, till exempel, väcker en känsla av rädsla och larm. Vid tortisk övergrepp, medan dessa känslor, med all sannolikhet, upplevs, räcker det om klaganden kände en rimlig tro på någon typ av överhängande skadlig eller kränkande kontakt.

Skillnaden mellan kriminell och skada övergrepp

I straffrätt ses övergrepp och batteri ofta som två delar av en enhet, sammansatta i samma mening som lag & ordning, skor & strumpor, fish & chips, bröd och smör, - som sträcker sig till passionerade duon som Romeo & Juliet eller Antony & Cleopatra.

Brottsligt övergrepp innebär en fysisk attack på en klagares person. Medan graden av avsikt är väsentlig, tenderar kriminella domstolar att vara mer upptagna av den tilltalade beteende än med den klagande svar. I ett civilrättsligt fall kan övergreppsskadan lätt bedömas på en separat grund från batteriet.

Så rättvisa medan hon blinkar vid brott, snubblar på oskuld ibland.

- Samuel Butler

Barbarismer för barbehandlare

Bar examiner tenderar att vara lika berörda med en examen s teoretiska förståelse av lag och analysförmåga, liksom dess praktiska tillämpning. Av denna anledning presenteras ofta en faktasituation där intellektuella och viscerala svar i mycket hög grad skiljer sig åt. Därför, om hjärna och själ upptar samma stridszon, rekommenderas det generellt att placera hjärnan vid rodret.

Ett typiskt barexamensscenario kan involvera CY, en tjugo år gammal cyklist cyklar upprepade gånger på sin motorcykel på nittio år gamla Nellys land.

På en sådan eftermiddag lyfter Nelly ut bakom hennes häck. CY, häpnadsväckande, stoppar sin motorcykel tillräckligt länge för att Nelly närmar sig honom som öppnar och stänger ett par bladträdgårdsaxar mot ansiktet och skriker, Du har skrämt min pudel för ofta; den här gången kommer jag att se till att du ångrar det.

Med det, fortfarande hotfulla CY med hennes sax, spottar Nelly på honom och spjuter ansiktet med saliv. Trots deras åldersskillnad på drygt ett halvt sekel, om CY tar med sig Nelly till civil domstol baserat på en anklagelse för övergrepp, kommer han sannolikt att segra. Hur kan detta ske?

Fall: CY vs Nelly

Genom att undvika oväntat bakom hennes häck, avsåg Nelly utan tvekan att starta CY. Efter att ha lyckats uttryckte hon sin avsikt att tvinga honom att ångra att ha skrämt sin pudel. Medföljande av dessa ord med hennes böjning av sax, i kombination med hennes utströmning av spittel, har hon placerat honom i fara för fysisk skada och berört hans ansikte på ett stötande sätt.

Med tanke på ramen för hennes vengefula beteende, tillfredsställer hennes användning av frasen "den här gången" elementet av omedelbarhet.

Slutligen sprang Nelly ut som hon gjorde, frustration drivs av adrenalin, häpnadsväckande utan tvekan honom till domningar så att han orsakade en kort immobilisering. Hur som helst, att spottas i någons ansikte utsätter inte bara den personen för någon smitta som saliven kan innehålla, utan är också en förolämpning, överskridande språklig användning, av förakt och kränkande.

Roots and Development of The Tort of Assault

I den tidiga civilrätten stammade ett anspråk om överfall från Trespass. Därför väckte en tavernavaktare i ett tidigt överfallssak (parternas namn förlorat) ett krav mot en tilltalad för att ha kommit till sin verksamhetsställning långt efter stängningstiden och attackerat sin fru.

Vid denna tidpunkt i historien kunde en hustru, uppfattad som en förlängning av sin man, inte väcka ett krav på egen vägnar. Ändå, eftersom en mans anspråk betraktades som att de representerade de två, betraktades hans påstående som omfattar hans hustrus oro.

Tydligen bodde det här paret i ett hus som anslöt sig till sina affärslokaler. En kund som skulle vara fast, fast besluten att få en alkoholhaltig dryck väl efter midnatt, dök upp vid deras fönster och krävde att få serveras. Tavernvaktens hustru, väckt och oroad, beordrade denna inkräktare att lämna. Vid den tidpunkten, han tillverkade en lucka, attackerade han ytterväggen i krogen.

Rasande och förskräckt lade hustrun huvudet ut genom fönstret och beordrade honom på ett mer bestämt sätt att lämna sin egendom. Vid den tidpunkten drog svaranden, trots att han svängde sin lucka i hennes riktning, sig från ytterligare ansträngningar för att försöka skadlig eller kränkande kontakt.

Lagen börjar erkänna övergrepp som distinkt från Trespass

Återvändande till vår analys av element, har svaranden tagit med och tagit ut en lucka i hopp om att få alkohol, tydligt avsedd, om den vägras, att få en rimlig oro för omedelbar skadlig eller kränkande kontakt, via krav som skrek genom ett fönster, under mörker och tystnad .

Den inledande domstolen förklarade att den tilltalade hade begått övergrepp genom att svaranden inte använde sin lucka.

Ändå rådde tavernavaktaren, när en högre domstol upprätthöll skada hade gjorts med hjälp av en överträdelse, kombinerat med det implicita hotet som anförts genom att ett vapen höjdes mot en obeväpnad kvinna, skrämd från sömn. Detta resulterade i att svaranden tilldelades kärandena pengar.

Om du studerar världens historia och register måste du erkänna att källan till rättvisa var rädslan för orättvisa.

- Horace

Potentiella argument mot avgifter för skadlig övergrepp

För att kunna bekräfta ett sådant krav måste ett offer kunna bevisa sin rimliga tro på omedelbarhet av skadlig eller kränkande kontakt. Således, om en svarande gör en kärande medvetslös, då, håller en laddad pistol till sitt tempel, säger, "Jag kommer att avfyra denna pistol inom de kommande tjugo sekunderna, " har käranden inget berättigat krav på övergrepp, även om detta hot registrerades .

Även om orden och handlingen kombineras kunde betraktas som en inställning till en rimlig tro på omedelbar eller skadlig kontakt, om klaganden har varit i glömska, kunde han inte ha upplevt någon tro på denna fara. Förutsatt att den påstådda svaranden orsakade medvetslösheten kommer klaganden, med all sannolikhet, att lyckas med andra påståenden, men övergrepp kommer inte att omfattas.

Omedelbarhet är ett lika viktigt inslag i skada. Detta innebär att om en svarande säger till en kärande, "Om en vecka skickar jag dig en brevbombe." Eller "Om du inte betalar tillbaka ditt lån inom sex månader, borde din familj börja planera din begravning". Fruktansvärda som dessa ord kan vara, de saknar överhängande handling som krävs för någon typ av övergrepp.

Friskrivning av villkorligt språk

Ett sätt att förneka ett tortiskt övergrepp är att kvalificera det med språk som kan tolkas som att negera dess hot.

Ord som "om", "men" eller "för" kan befria talaren från ansvar.

Exempel:

  • "Om du inte var min bror, skulle jag slå ut dina tarmar för den sista kommentaren."
  • "Jag skulle vilja hälla blekmedel på din bröllopsklänning för att flirta med min fästmö, men det kommer jag inte, för vi har varit vänner sedan dagis."
  • "Även om du har ljugit när du rapporterade mig för att ha fuskat med examen, kommer jag inte att kasta denna baseboll på dig, bara för att det kan orsaka storskador."

Savage vs. Tuberville: The Power of Conditional Language

Detta fall från 1669 kristalliserade lagen om att villkorsspråk befriar sin talare från ansvar för övergrepp.

Förmodligen under en förändring använde Savage språk som förargade Tuberville i den utsträckning att han grepp om sitt svärd och sade "Om det inte var assize-tid, (besöker kretsdomaren) skulle jag inte ta ett sådant språk från dig".

Savage hävdade senare Tubervilles handling och ord var tillräckliga för att motivera hans tro på hans avsikt att orsaka honom omedelbar skada. Därför, i självförsvar, fann han det nödvändigt att attackera Tuberville, gå så långt att släcka ett av hans ögon.

Senare, kanske för att förhindra att han stämdes, väckte Savage ett krav mot Tuberville för övergrepp. Domstolen konstaterade i Tubervilles fördel, med uppgift om hans ansvarsfriskrivning om domarens närvaro i området, utrotade alla rimliga förväntningar på fara från Savages sida.

Som samhälle kan vi bara önska att fler människor skulle agera som Tuberville hade och lita på rättssystemet innan de låter sig kontrolleras av en impuls mot våld. Ofta kan en avkylningsperiod dämpa den första gnistan innan en småbrist blir inflammad till dödligt utbrott.